Jako rodinná firma přebíráme zodpovědnost

Naše kultura

V souladu s našimi firemními hodnotami v rámci skupiny Viessmann jsme v obchodní oblasti Refrigeration Solutions vybudovali kulturu rozvoje, která zajišťuje, že se neustále učíme z našich úspěchů i neúspěchů.

Kultura rozvoje je kulturou podporující kreativitu, spolutvoření a podnikání. Rychle přijímáme nové nápady a snažíme se je uvést do reality. Naším hlavním přesvědčením je, že se všichni celoživotně vzděláváme a snažíme se v každé záležitosti myslet mimo rámec. Chceme bořit bariéry a sahat po nových příležitostech, jak našim koncovým zákazníkům usnadnit život.

Viessmann HR - Airballoons

Rozmanitost a rovnost

Genderová rozmanitost

Podporujeme a dáváme stejné šance všem pohlavím, aby s námi spolupracovala a připojila se k nám jako člen rodiny. Dbáme na genderově neutrální oznámení o pracovních pozicích a na to, aby byly všechny způsobilé žádosti spravedlivě posouzeny.

Národní rozmanitost

Naším cílem je realizovat politiku nulové tolerance k diskriminaci.

Věříme, že různá kulturní prostředí přinášejí obrovskou příležitost k setkávání lidí. Různorodější myšlení usnadňuje myšlení mimo obvyklý rámec.

Umožní nám přemýšlet nad rámec naší minulosti a současnosti a zpochybňovat současný status quo. Rozmanitost je jedním ze základních aspektů naší kultury vývoje.

Jak podporujeme členy naší rodiny

Kariéra a osobní rozvoj

Členové naší rodiny jsou tím nejcennějším, co máme. Musíme je chránit a podporovat.

 • Znamená to plánování dalšího kariérního postupu a stanovení individuálních plánů rozvoje.
 • Poskytujeme zaškolení na danou práci, protože věříme, že je to jedna z nejlepších příležitostí, jak získat co nejvíce know-how a zkušeností.
 • Našim zaměstnancům poskytujeme možnost práce na dálku a interního pracovního postupu díky stránce interní kariéry, která je dostupná po celém světě.

Spojení rodiny a práce

 • Společnost Viessmann podporuje rodičovskou dovolenou pro obě pohlaví, a to i na manažerské úrovni. Vždy dodržujeme místní zákony a místní pracovní kolektivní smlouvy, pokud existují.
 • Využíváme flexibilní pracovní smlouvy, nabízíme práci na částečný úvazek a práci na dálku, abychom umožnili co nejlepší individuální propojení rodiny a práce pro blaho členů naší rodiny Viessmann.


Zásady ochrany zdraví a bezpečnosti

Ochrana duševního a fyzického zdraví našich zaměstnanců je pro nás důležitá, proto jsme stanovili portfolio opatření pro zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců:

 • Závodní lékařská péče
 • Bezpečnostní pokyny
 • Firemní dohoda na ochranu před stresem pro starší zaměstnance
 • Řízení absencí nebo postupná reintegrace po dlouhodobé nemoci
 • Manažeři bezpečnosti a ochrany zdraví v našich pobočkách
 • Kvalifikace pro poskytování první pomoci
 • Společenská odpovědnost jako rodinný podnik | Viessmann
Viessmann Sustainability - Family

Máte zájem o chladírenská řešení Viessmann? Kontaktujte nás