Ekologická a sociální odpovědnost ve společnosti Viessmann Refrigeration Solutions

Jsme rodinná firma. V ní jsou naše kořeny, z ní pocházíme. Proto na sebe bereme odpovědnost pečovat o členy naší rodiny, naše partnery, naše zákazníky, lidi, kteří používají naše výrobky a planetu, která je nám všem domovem. V rámci naší celosvětové rodiny Viessmann všichni pracujeme na naplňování účelů naší společnosti: 

Spoluvytvářet životní prostor pro budoucí generace

Jako výrobce chladicích řešení spoluvytváříme bezpečné prostředí pro citlivé zboží, jako jsou potraviny a léky, a umožňujeme činnosti, které pomáhají zajistit pohodu lidí. Naší podporou celého životního cyklu přispíváme k udržitelné budoucnosti a zachování naší planety jako jedna rodina Viessmann. 

Viessmann food retail - fruits

Naše klimatické cíle

Jako skupina Viessmann jsme si stanovili vědecky podložené klimatické cíle. K tomu jsme použili dva celosvětově uznávané standardy – protokol o skleníkových plynech a iniciativu Science Based Targets (Vědecké klimatické cíle) – abychom zajistili, že náš proces bude v souladu s vědou o klimatu. V důsledku toho jsme zjistili, že uhlíková stopa společnosti Refrigeration Solutions dnes dosahuje hodnoty 257,6 kt CO2e.

Jak bylo oznámeno v první klimatické zprávě společnosti Viessmann, naším cílem je nyní snížit naše vlastní emise v absolutních hodnotách alespoň o 48 % a naše nepřímé emise vstupů a výstupů alespoň o 55 % (obojí do roku 2030 a ve srovnání s rokem 2019). 

Water

Klikněte pro více podrobností v naší brožuře o udržitelnosti

VRS Sustainability EN

Přečtěte si více o udržitelnosti skupiny Viessmann zde

Viessmann Sustainability - footprint

Zveme vás, abyste se podrobněji seznámili s tím, co ve společnosti Viessmann Refrigeration Solutions děláme, abychom naplnili naše cíle a posunuli se směrem k udržitelné budoucnosti.

Viessmann Hof factory - bird view

Naše továrny

Zjistěte více
Viessmann - forest image

Naše řešení

Přečtěte si více
Viessmann - leaves and sun

Integrated Management System

Zjistěte více