Integrated Management System

Díky integrovanému systému řízení zajišťujeme dodržování následujících norem na všech místech a u všech našich subjektů zabývajících se chladírenskými řešeními:

  • DIN EN ISO 9001 for quality management
  • DIN EN ISO 50 001 for energy management
  • DIN EN ISO 14 001 for environmental management
  • DIN EN ISO 45001 for occupational health and safety management


Myslíme dlouhodobě a chceme být efektivní ve všem, co děláme. Naším obecným cílem je šetřit zdroje a poskytovat našim zákazníkům nejlepší kvalitu a zároveň zajišťovat zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců a pracovníků. Proto jsme vytvořili integrovaný systém řízení, který všechny tyto čtyři normy ISO kombinuje.


Seznam zakázaných látek

U všech dodávaných produktů a služeb postupujeme podle platného seznamu zakázaných látek společnosti Viessmann.

Dbáme na to, abychom nespolupracovali s partnery pracujícími se zakázanými látkami, abychom zajistili kvalitu naší společnosti.

Kromě toho jednáme v souladu se směrnicemi RoHS a REACH.

VIessmann Sustainability - Bee

Máte zájem o chladírenská řešení Viessmann? Kontaktujte nás