Udržitelnost začíná otevřenou myslí vůči změnám

V našich továrnách máme tým pro řízení změn, který se neustále stará o zlepšení a efektivnější a produktivnější způsoby práce. Naši filozofii řízení změn ve společnosti Viessmann nazýváme „VITOTOP“.

Aby se mysl našich zaměstnanců a manažerů neustále zaměřovala na udržitelné pracovní postupy a jasné procesy, probíhá v souladu s našimi firemními hodnotami – odpovědnost, týmová orientace a podnikavost, jednou ročně interní audit VITOTOP. 

Neustálé zkoumání procesů, pokud jde o sedm typů plýtvání

Tento princip nám pomáhá být efektivnějšími a produktivnějšími a zároveň snižovat plýtvání a zamezovat emisím. Chod strojů pouze na úrovni nezbytné pro provoz šetří zdroje a zabraňuje plýtvání. 

Viessmann sustainability - field

Ochrana zdrojů lidí

Naši zaměstnanci nám každý den pomáhají uspět jako jeden tým. Jsou tedy naším nejcennějším zdrojem. Pracovní prostředí se proto snažíme navrhovat co nejergonomičtější, nejbezpečnější a nejzdravější. U našich pěnotvorných strojů jsme například zavedli takzvané chapače, aby naši zaměstnanci nemuseli zvedat těžká břemena. 

Zlepšení kvality a prevence chyb s Poka Yoke

Systém Poka Yoke si klade za cíl předejít výskytu chyby nebo jejímu šíření kontrolou všech dílů. Jde o princip, kterým se řídíme například při zásobování materiálem v našem výrobním procesu. Všechny potřebné díly pro jeden produkt dodáváme v určité krabici, abychom minimalizovali pravděpodobnost, že se při výrobě daného produktu na nějaký prvek zapomene. 

Vizualizace procesů pro transparentní komunikaci

Abychom zajistili, že všichni zaměstnanci rozumí našim standardním procesům a udržují stejnou kvalitu pro každý proces a produkt, používáme různé nástroje. Mezi některé z nástrojů, které používáme k transparentní komunikaci, rychlému a vizuálnímu vysvětlení věcí a předcházení nedorozuměním, patří standardní listy, návrh toku hodnot a analýza toku hodnot. 

Celková produktivní údržba (TPM) pro udržení a zlepšování standardů

TPM se zabývá opatřeními běžné údržby, která může vykonávat nezávisle výrobní personál. Ve společnosti Viessmann jsme s ohledem na základní kontrolu, metody a zlepšování definovali tři úrovně TPM. Konkrétní kontrolní body čištění, kontroly a údržby jsou proto vizualizovány a zobrazeny na tabuli TPM v závodě. Systematicky tak ověřujeme dodržování stávajícího standardu a snažíme se o neustálé zlepšování. 

Máte zájem o chladírenská řešení Viessmann? Kontaktujte nás