Obchodní etika

Handshake

Obchodní etika je pilířem naší podnikatelské činnosti: dodržování hodnot, integrita a spravedlnost vždy byly naším znakem a jsou neustálým závazkem pro všechny lidi v Epta při řízení podnikatelské činnosti.